SIMZDARMA.CZ
zlatá edice dobíjecí karty

Bonus 10×100 Kč kreditu navíc a výhoda volání 0 Kč/min do O2 k tarifu Na!Výběr

Výhoda je určena pro účastníky, kteří si objednají SIM kartu s nulovým kreditem a s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz v období od 1.3. do 31.5.2018 a nejpozději do 14 dnů od objednání SIM karty  poprvé dobije částku minimálně 300 Kč, obdrží v SMS s kódem, který může v době jeho platnosti vložit na www.odmenazadobiti.cz a vyzvednout si bonusový kredit 100 Kč navíc, který mu bude do 48 hodin připsán. Platnost kódu je 10 dní od obdržení SMS s kódem.

Bonusový kredit 100 Kč lze dále získat opakovaně při následujících dobití nejméně za 300 Kč, a to celkem maximálně 10x (včetně prvního dobití).

Poslední dobití, za které je možné získat bonusový kredit musí proběhnout nejpozději do 31.12.2018.

Bonusový kredit nelze čerpat na Platební transakce a informační služby.

V případě poskytnutí dalšího Bonusového kreditu se neprodlužuje doba platnosti běžného kreditu ani předchozího Bonusového kreditu, ani se neobnovuje Bonusový kredit, jehož platnost již vypršela.

Platnost Bonusového kreditu je 6 měsíců.

Bonusový kredit nesmí být zneužit. O2 si vyhrazuje právo učinit kroky informující o zneužití Bonusového kreditu.

Každou hodinu bude alokováno k objednání 100 kusů Zlaté edice SIMzdarma.

Tarif NA!VÝBĚR

Každý účastník, který si od 1.8.2017 objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz, získává po dobití kreditu ve výši nejméně 300 Kč automaticky na 30 dní výhodu Volání do O2 ZDARMA a výhodu Balíček 100 MB dat.

Účastník je o aktivaci výhod informován vždy SMS zprávou. Pro obnovení obou výhod je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhody se obnoví ihned po dobití a jsou vždy platné 30 dnů od posledního dobití kreditu. Výhoda Volání do O2 zdarma se vztahuje pouze na volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací. Výhoda se nevztahuje na čísla se zvláštní tarifikací. V případě, že má účastník dostatečný kredit, aktivní výhodu Balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, tento balíček se po vyčerpání datového limitu automaticky obnoví, a to za cenu 49,- Kč s DPH. Takto obnovený objem dat má platnost dokonce 30ti denního období platnosti výhody Balíček 100 MB. Automatické obnovení neproběhne, pokud na SIM kartě není dostatečný kredit k pokrytí ceny dokoupených dat. Balíček 100 MB lze využívat v zóně EU. Výhody jsou kompatibilní s tarify NA!VÝBĚR, NA!HLAS a NA!PIŠTE. V případě změny na jiný než kompatibilní tarif se výhoda ukončuje.

Na SIM kartě je nastaven tarif NA!VÝBĚR a má nulový kredit. Každý účastník má nárok na své jméno, korespondenční adresu, telefon a e-mailovou adresu objednat si 1 ks O2 Předplacené karty s nulovým kreditem za 6 měsíců. Na všechny další deduplikace si O2 vyhrazuje právo nezařadit do distribuce.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené O2 karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných O2.