SIMZDARMA.CZ

Balíček 1,5 GB dat zdarma k prvnímu dobití

O2 předplacená karta s nulovým kreditem

Právní podmínky

Akce: Prvních 1,5 GB dat zdarma k prvnímu dobití

  • Výhoda je určena pro účastníky, kteří si objednají SIM kartu s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz v období od 15.9. do 30.9.2017.
  • Účastník, který si do 30 dnů od objednání SIM karty dobije částku alespoň 300 Kč, obdrží v SMS kód, kterým si může na www.odmenazadobiti.cz aktivovat opakující se datový Balíček 1,5 GB mobilního internetu (dále jen „balíček“) s výhodou prvních 1,5 GB zdarma.
  • Výhoda prvních 1,5 GB zdarma se vztahuje pouze k prvnímu dobití SIM karty.
  • Platnost kódu pro aktivaci balíčku s výhodou prvních 1,5 GB zdarma je 10 dní od obdržení SMS s kódem.
  • Balíček je kompatibilní pouze s tarifem NA!VÝBĚR.
  • Balíček není kompatibilní s výhodou Balíček 100 MB. V případě aktivace Balíčku 1,5 GB dat se původně aktivovaný Balíček 100 MB zruší.
  • Platnost balíčku je třicet dnů, poté se obnoví za 299 Kč.
  • Pokud před uplynutím platnosti stávajícího balíčku dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník má zapnutou funkci automatické obnovy objemu dat, limit přenášených dat se tím automaticky obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v rámci příslušného třicetidenního období platnosti balíčku za 149 Kč za každé obnovení. Parametry obnovování je možné nastavit v aplikaci Moje O2.
  • Po uplynutí platnosti stávajícího balíčku dat se nespotřebovaná část objemu dat nepřevádí do období platnosti nového balíčku.
  • Balíček zdarma lze deaktivovat v aplikaci Moje O2 nebo zasláním SMS ve tvaru INTERNET D na 999 111.

Tarif NA!VÝBĚR

Každý účastník, který si od 1.8.2017 objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz, získává po dobití kreditu ve výši nejméně 300 Kč automaticky na 30 dní výhodu Volání do O2 ZDARMA a výhodu Balíček 100 MB dat.

Účastník je o aktivaci výhod informován vždy SMS zprávou. Pro obnovení obou výhod je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhody se obnoví ihned po dobití a jsou vždy platné 30 dnů od posledního dobití kreditu. Výhoda Volání do O2 zdarma se vztahuje pouze na volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací. Výhoda se nevztahuje na čísla se zvláštní tarifikací. V případě, že má účastník dostatečný kredit, aktivní výhodu Balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, tento balíček se po vyčerpání datového limitu automaticky obnoví, a to za cenu 49,- Kč s DPH. Takto obnovený objem dat má platnost dokonce 30ti denního období platnosti výhody Balíček 100 MB. Automatické obnovení neproběhne, pokud na SIM kartě není dostatečný kredit k pokrytí ceny dokoupených dat. Balíček 100 MB lze využívat v zóně EU. Výhody jsou kompatibilní s tarify NA!VÝBĚR, NA!HLAS a NA!PIŠTE. V případě změny na jiný než kompatibilní tarif se výhoda ukončuje.

Na SIM kartě je nastaven tarif NA!VÝBĚR a má nulový kredit. Každý účastník má nárok na své jméno, korespondenční adresu, telefon a e-mailovou adresu objednat si 1 ks O2 Předplacené karty s nulovým kreditem za 6 měsíců. Na všechny další deduplikace si O2 vyhrazuje právo nezařadit do distribuce.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené O2 karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných O2.

Bonusový kredit za první dobití

Každý účastník, který si objedná SIM kartu prostřednictvím internetových stránek simzdarma.cz, má nárok na bonusový kredit ve výši 25%, maximálně však 1000 Kč. Podmínkou pro získání bonusového kreditu je uskutečnění prvního dobití do 30 dní od odeslání objednávky SIM karty. Bonusový kredit nelze čerpat na Platební transakce a informační služby.