SIMZDARMA.CZ

VÝHODA VOLÁNÍ DO O2 ZDARMA K TARIFU NA!VÝBĚR

O2 Předplacená karta s 0 Kč kreditem

Každý účastník, který si od 1.6.2017 objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz, získává po dobití kreditu ve výši nejméně 300 Kč automaticky na 30 dní výhodu Volání do O2 ZDARMA.

Účastník je o aktivaci výhody informován vždy SMS zprávou. Pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu. Výhoda se vztahuje pouze na volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací. Výhoda se nevztahuje na čísla se zvláštní tarifikací. V případě změny tarifu NA!VÝBĚR na jiný tarif se výhoda ukončuje.

Na SIM kartě je nastaven tarif NA!VÝBĚR a má nulový kredit.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené O2 karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných O2.

Bonusový kredit za první dobití

Každý účastník, který si objedná SIM kartu prostřednictvím internetových stránek simzdarma.cz, má nárok na bonusový kredit ve výši 25%, maximálně však 1000 Kč. Podmínkou pro získání bonusového kreditu je uskutečnění prvního dobití do 30 dní od odeslání objednávky SIM karty. Bonusový kredit nelze čerpat na Platební transakce a informační služby.

Ceník

Edice pro SimZdarma (0 Kč kredit) s tarifem NA!VÝBĚR
NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTĚ O2 A NA PEVNÉ LINKY
(Kdykoliv za dobití 300 Kč a více na 30 dnů)
0 Kč/min
Volání mimo Výhodu
Volání do ostatních sítí
4,90 Kč/min
SMS 1,90 Kč
Volitelný balíček dat 400 MB / 89 Kč týdně

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kompletní podmínky tarifu NA!VÝBĚR jsou uvedeny v ceníku O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Mobilní internetové připojení – Předplacené služby dostupném na www.o2.cz.

O2 Předplacená karta s 200 Kč kreditem

Každý účastník, který si od 1.6.2017 prostřednictvím www.simzdarma.cz objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR s přednabitým kreditem 200 Kč, získává automaticky výhodu Volání do O2 ZDARMA. Výhoda je platná ode dne aktivace O2 Předplacené karty po dobu 30 dní. Účastník je o aktivaci výhody informován vždy SMS zprávou. Pro obnovení výhody je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhoda se obnoví ihned po dobití a je vždy platná 30 dnů od posledního dobití kreditu. Výhoda se vztahuje pouze na volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací. Výhoda se nevztahuje na čísla se zvláštní tarifikací. V případě změny tarifu NA!VÝBĚR na jiný tarif se výhoda ukončuje.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené O2 karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných O2.

Ceník

Edice pro SIMZDARMA (200 Kč kredit) s tarifem NA!VÝBĚR
NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTĚ O2 A NA PEVNÉ LINKY
(platí 30 dní od aktivace a následně při dobití za 300 Kč)
0 Kč/min
Volání mimo Výhodu
Volání do ostatních sítí
4,90 Kč/min
SMS 1,90 Kč
Volitelný balíček dat 400 MB / 89 Kč týdně
Tarif NA!VÝBĚR

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kompletní podmínky tarifu NA!VÝBĚR jsou uvedeny v ceníku O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Mobilní internetové připojení – Předplacené služby dostupném na www.o2.cz.