SIMZDARMA.CZ

VÝHODA VOLÁNÍ DO O2 ZDARMA A BALÍČEK 100 MB DAT K TARIFU NA!VÝBĚR

O2 Předplacená karta s nulovým kreditem

Každý účastník, který si od 1.8.2017 objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR prostřednictvím www.simzdarma.cz nebo www.o2.cz, získává po dobití kreditu ve výši nejméně 300 Kč automaticky na 30 dní výhodu Volání do O2 ZDARMA a výhodu Balíček 100 MB dat.

Účastník je o aktivaci výhod informován vždy SMS zprávou. Pro obnovení obou výhod je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, výhody se obnoví ihned po dobití a jsou vždy platné 30 dnů od posledního dobití kreditu. Výhoda Volání do O2 zdarma se vztahuje pouze na volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací. Výhoda se nevztahuje na čísla se zvláštní tarifikací. V případě, že má účastník dostatečný kredit, aktivní výhodu Balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, tento balíček se po vyčerpání datového limitu automaticky obnoví, a to za cenu 49,- Kč s DPH. Takto obnovený objem dat má platnost dokonce 30ti denního období platnosti výhody Balíček 100 MB. Automatické obnovení neproběhne, pokud na SIM kartě není dostatečný kredit k pokrytí ceny dokoupených dat. Balíček 100 MB lze využívat v zóně EU. Výhody jsou kompatibilní s tarify NA!VÝBĚR, NA!HLAS a NA!PIŠTE. V případě změny na jiný než kompatibilní tarif se výhoda ukončuje.

Na SIM kartě je nastaven tarif NA!VÝBĚR a má nulový kredit. Každý účastník má nárok na své jméno, korespondenční adresu, telefon a e-mailovou adresu objednat si 1 ks O2 Předplacené karty s nulovým kreditem za 6 měsíců. Na všechny další deduplikace si O2 vyhrazuje právo nezařadit do distribuce.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené O2 karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných O2.

Bonusový kredit za první dobití

Každý účastník, který si objedná SIM kartu prostřednictvím internetových stránek simzdarma.cz, má nárok na bonusový kredit ve výši 25%, maximálně však 1000 Kč. Podmínkou pro získání bonusového kreditu je uskutečnění prvního dobití do 30 dní od odeslání objednávky SIM karty. Bonusový kredit nelze čerpat na Platební transakce a informační služby.

Ceník

Edice pro SimZdarma (0 Kč kredit) s tarifem NA!VÝBĚR
NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTĚ O2 A NA PEVNÉ LINKY
(kdykoliv za dobití 300 Kč a více na 30 dnů)
0 Kč/min
Volání mimo Výhodu
Volání do ostatních sítí
4,90 Kč/min
SMS 1,90 Kč
BALÍČEK 100 MB DAT
(kdykoliv za dobití 300 Kč a více na 30 dnů)
0 Kč
Obnova 100 MB za 49 Kč
Volitelný balíček dat 400 MB 89 Kč týdně
Tarif NA!VÝBĚR

O2 Předplacená karta s 200 Kč kreditem

Každý účastník, který si od 1.8.2017 prostřednictvím www.simzdarma.cz nebo www.o2.cz objedná O2 Předplacenou službu s tarifem NA!VÝBĚR s přednabitým kreditem 200 Kč, získává automaticky výhodu Volání do O2 ZDARMA a výhodu Balíček 100 MB dat. Obě výhody jsou platné ode dne aktivace O2 Předplacené karty po dobu 30 dní. Účastník je o aktivaci výhody informován vždy SMS zprávou. Pro obnovení obou výhod je nutné dobít kredit ve výši minimálně 300 Kč, obě výhody se obnoví ihned po dobití a jsou vždy platné 30 dnů od posledního dobití kreditu. Výhoda Volání do O2 zdarma se vztahuje pouze na volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací. Výhoda se nevztahuje na čísla se zvláštní tarifikací. V případě, že má účastník dostatečný kredit, aktivní výhodu Balíček 100 MB dat a aktivní automatickou obnovu dat, balíček se po vyčerpání datového limitu automaticky obnoví, a to za cenu 49,- Kč s DPH. Takto obnovený objem dat má platnost do konce 30ti denního období platnosti výhody. Automatické obnovení neproběhne, pokud na SIM kartě není dostatečný kredit k pokrytí ceny dokoupených dat. Balíček 100 MB dat lze využívat v zóně EU. Výhody jsou kompatibilní s tarify NA!VÝBĚR, NA!HLAS a NA!PIŠTE. V případě změny na jiný než kompatibilní tarif se výhoda ukončuje.

Na SIM kartě je nastaven tarif NA!VÝBĚR a má kredit 200 Kč.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené O2 karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných O2.

Ceník

Edice pro SIMZDARMA (200 Kč kredit) s tarifem NA!VÝBĚR
NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTĚ O2 A NA PEVNÉ LINKY
(platí 30 dní od aktivace a následně při dobití za 300 Kč)
0 Kč/min
Volání mimo Výhodu
Volání do ostatních sítí
4,90 Kč/min
SMS 1,90 Kč
BALÍČEK 100 MB DAT
(platí 30 dní od aktivace a následně při dobití za 300 Kč)
0 Kč
Obnova 100 MB za 49 Kč
Volitelný balíček dat 400 MB 89 Kč týdně
Tarif NA!VÝBĚR

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Provozovatelem stránek je O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322. Podmínky cookies