SIMZDARMA.CZ

PředplaDENka - Právní podmínky

Každý účastník, který si od 1.9.2016 aktivuje novou SIM kartu Předpladenka s tarifem DEN VOLÁNÍ, automaticky získá výhodu 1 den neomezeného volání do všech sítí zdarma. Výhoda 1 den neomezeného volání do všech sítí zdarma platí od okamžiku aktivace karty do půlnoci téhož dne.

Na O2 Předpladence objednaných z www.simzdarma.cz je aktivovaný tarif DEN VOLÁNÍ s následujícími parametry:

Tarif: DEN VOLÁNÍ
Den neomezeného volání do všech sítí v ČR a internetu pro zprávy a chat (32 kb/s) 20 Kč
SMS 2 Kč
30 denní balíček 500 MB dat - volitelný balíček 150 Kč

Limitovaná edice #datagratis

- Výhoda je určena pro účastníky, kteří si objednají SIM kartu s tarifem řady O2 PŘEDPLADENKA prostřednictvím www.simzdarma.cz v období od 17.1. do 31.5.2017.

- Účastník, který si do 30 dnů od objednání SIM karty dobije částku minimálně 200 Kč, obdrží v SMS kód, kterým si může na www.odmenazadobiti.cz aktivovat opakující se vnitrostátní datový balíček 500 MB (dále jen „balíček“) s výhodou prvních 500 MB zdarma.

- Platnost kódu pro aktivaci balíčku s výhodou prvních 500 MB zdarma je 10 dní od obdržení SMS s kódem.

- Výhodu prvních 500 MB zdarma je možné čerpat pouze v prvním období po aktivaci balíčku.

- Balíček je kompatibilní pouze s tarify DEN VOLÁNÍ a DEN VOLÁNÍ + SMS.

- Platnost balíčku je třicet dnů, poté se obnoví za 150 Kč.

- Pokud před uplynutím platnosti stávajícího balíčku dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník má zapnutou funkci automatické obnovy objemu dat, limit přenášených dat se tím automaticky obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v rámci příslušného třicetidenního období platnosti balíčku za 150 Kč za každé obnovení. Parametry obnovování je možné nastavit v aplikaci Moje O2.

- Po uplynutí platnosti stávajícího balíčku dat se nespotřebovaná část objemu dat nepřevádí do období platnosti nového balíčku.

- Data z objemu dat v rámci balíčku se čerpají přednostně před základním připojením k internetu, které je k dispozici v rámci tarifů řady O2 PŘEDPLADENKA.

- Balíček zdarma lze deaktivovat v aplikaci Moje O2 nebo zasláním SMS ve tvaru INTERNET D na 999 111.

Společné informace a podmínky k tarifům O2 PŘEDPLADENKA

– Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

– Denní poplatek se platí za každý jeden kalendářní den, v němž účastník začne využívat některou ze služeb zahrnutých v denním poplatku (v tabulce uvedeno jako "neomezeně"), tj. zahájením prvního volání nebo prvním připojením k Internetu pro zprávy a chat.

– Voláním do všech sítí v ČR se rozumí volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací, tj. mobilní sítě a pevné linky v ČR. Nevztahuje se na volání na čísla se zvláštní tarifikací.

– Cena za SMS a MMS je stanovena na jednu zprávu, není-li zahrnuta v denním poplatku.

– Denní poplatek i cena samostatně účtované služby se hradí na začátku využívání služby snížením předplaceného kreditu; není-li kredit v tento okamžik dostatečný k úhradě celého poplatku či ceny, je společnost O2 Czech Republic oprávněna službu neposkytnout.

– Tarify O2 PŘEDPLADENKA jsou určeny pro běžné, osobní a aktivní využívání předplacených mobilních služeb ze strany jednotlivce - fyzické osoby. Proto je nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány či call centra ani k jinému automatizovanému provozu. O2 Czech Republic je oprávněna omezit přístup ke službám, pokud provoz není běžný, vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak systematicky nastaveného provozu, pokud jsou služby využívány v zařízeních chovajících se jako GSM brány či call centra nebo pokud jsou zneužívány pro jiné účely, než pro které jsou určeny.

Internetové připojení k tarifům O2 PŘEDPLADENKA

– Internet pro zprávy a chat představuje službu mobilního internetového připojení v rámci ČR o maximální rychlosti stahování a odesílání 32 kb/s, jejíž cena je zahrnuta v denním poplatku tarifů DEN VOLÁNÍ a DEN VOLÁNÍ + SMS.

– Balíček 500 MB představuje službu mobilního internetového připojení v rámci ČR do limitu přenesených dat ve výši 500 MB a o maximální rychlosti stahování 185 Mb/s a odesílání 55 Mb/s. Tato služba se řídí následujícími podmínkami:

– Internetové připojení v rámci aktivovaného balíčku dat má přednost před službou Internet pro zprávy a chat: pokud je aktivovaný balíček dat, nebude využívání služby Internet pro zprávy a chat zahájeno, dokud není vyčerpán limit přenesených dat bez možnosti jeho další obnovy.

– Pokud však výše předplaceného kreditu není dostatečná pro automatickou obnovu limitu přenášených dat či aktivaci balíčku, odkládá se okamžik obnovy limitu či aktivace balíčku až do dobití kreditu v potřebné výši účastníkem. Je-li v takovém případě výše předplaceného kreditu dostatečná k úhradě denního poplatku, bude za tento poplatek k tarifu DEN VOLÁNÍ poskytována alespoň služba Internet pro zprávy a chat. V ostatních případech nebude internetové připojení poskytováno až do dobití kreditu v potřebné výši.

Další služby k tarifům O2 PŘEDPLADENKA

– K tarifům O2 PŘEDPLADENKA nelze využívat roaming - ten je dostupný pouze k tarifu O2 NA!HLAS. Pokud má účastník aktivní roaming, jeho dosavadní tarif O2 PŘEDPLADENKA se mu s okamžikem prvního přihlášení SIM karty do sítě zahraničního operátora automaticky změní na tarif O2 NA!HLAS. Služby O2 Czech Republic budou od tohoto okamžiku poskytovány a účtovány dle aktuálního ceníku předplacených mobilních služeb O2 pro tarif O2 NA!HLAS, a to až do okamžiku prvního přihlášení SIM karty účastníka zpět do mobilní sítě O2, kdy se tarif automaticky změní na tarif O2 PŘEDPLADENKA, který účastník využíval před změnou na tarif O2 Na!Hlas. K tarifu O2 NA!HLAS je automaticky přednastaven roamingový tarif Svět Basic.

– K tarifům O2 PŘEDPLADENKA nelze využívat žádné jiné balíčky O2 předplacené služby (zejména minutové, FREE balíčky ani datové balíčky) než balíček 500 MB mobilního internetu.

– K tarifům O2 PŘEDPLADENKA lze využívat další služby, samostatně zpoplatněné nad rámec denního poplatku: