Podmínky SIM zdarma a tarifu GO Neomezeně

I.

Tyto podmínky platí pro účastníky, kteří si od 13. 9. 2021 objednají O2 Předplacenou SIM kartu s nulovým kreditem a s tarifem GO Neomezeně (dále jen „SIM karta“) na www.simzdarma.cz nebo prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Každý účastník má nárok nejvýše na 1 SIM kartu. Při objednávce je povinen uvést své jméno a příjmení, telefonní číslo, korespondenční adresu a e-mailovou adresu. Správné údaje jsou nezbytné pro doručení SIM karty. SIM kartu lze objednat jen na adresu v rámci České republiky. SIM karta bude doručena do 5 pracovních dnů od objednání.

Každou další objednávku se stejnými údaji účastníka nebo objednávku se zjevně nepravdivými údaji účastníka automaticky vyřadíme z distribuce. Další SIM kartu je na www.simzdarma.cz nebo prostřednictvím sociální sítě Facebook možné objednat nejdřív po uplynutí 6 měsíců od první objednávky SIM karty.

O2 si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím SIM karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování O2 předplacené služby společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“).

Smluvní vztah mezi účastníkem a O2 se kromě těchto Podmínek řídí i Všeobecnými podmínkami a Ceníkem předplacených služeb. Poskytovatelem služeb a provozovatelem stránek www.simzdarma.cz je společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22 („O2“), zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

II.

SIM karta je poskytována zdarma, a to včetně doručení. Na SIM kartě není přednabitý kredit. Podrobné podmínky tarifu najdete v Ceníku předplacených služeb.

Další informace o SIM kartě a tarifu rovněž naleznete na www.simzdarma.cz v sekci Další informace.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Provozovatelem stránek je O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Cookies | Nastavení cookies